Kto jest administratorem Twoich danych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest KN COLLECTION KRZYSZTOF NALAZEK z siedzibą w Pruszkowie (05-822) przy ul. Różana 11 (adres e-mai: info@narzuty.sklep.pl; numer telefonu: +48 601 337 637).

Obowiązek informacyjny

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być zewnętrzne spółki udzielające wsparcia na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zwarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych oraz upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy administratora danych osobowych.

Cel przetwarzania danych


Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane w celu:
założenia i prowadzenia konta Klienta na stronie narzuty.sklep.pl, realizacji zamówień złożonych na stronie narzuty.sklep.pl, dochodzenia ewentualnych roszczeń – na podstawie wykonania umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), komunikacji związanej z prowadzonym sklepem internetowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie usprawiedliwionym interesem administratora danych jest kontakt z Klientem.
przesyłania zamówionych informacji handlowych o produktach lub usługach – na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ewentualnych roszczeń lub w odpowiednim przypadku do czasu cofnięcia zgody – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywało się na tej podstawie.

Jakie przysługują Tobie prawa

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne dla realizacji w.w. celów.

Profilowanie danych

Informujemy ponadto, że Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane.